इलोक्ट्रोनिक उपकरण तथा फर्निचरहरुको लिलाम बिक्रि सूचना