Home
News   /   Major works completion From falgun 3- Ashad

Major works completion From falgun 3- Ashad


 फाल्गुन ३, २०७४ देखि ०७५ आषाढ मसान्त सम्म सम्पन्न गरिएको प्रमुख कार्यहरू:

 1. ६ वटा विभिन्न सरकारी निकायहरूका सूचना प्रणालीहरूमा विद्युतीय हस्ताक्षर आबद्ध गरिएको ।
 1. श्री आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट
 2. श्री वैदेशिक रोजगार विभाग, बुद्धनगर
 3. श्री लोक सेवा आयोग, अनामनगर
 4. श्री नेपाल नागरिक तथा उड्डयन प्राधिकरण, बबरमहल
 5. श्री निजामती किताबखाना, हरिहरभवन
 6. श्री कर्मचारी संचयकोष, पुल्चोक
 1. प्रमाणीकरण गर्ने निकायहरुका पूर्वाधार तथा विद्युतीय हस्ताक्षर सम्बन्धी प्रतिवेदनहरूलाई व्यवस्थित गर्ने Management Information System (MIS) विकास गरिएको ।
 2. SSL Setup तथा Web Trust सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको ।
 3. Soft Token (Digital Signature) सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको ।
 4. Facebook तथा TV बाट विद्युतीय हस्ताक्षर सम्बन्धी सचेतना गरिएको ।
 5.  पोखरा, जनकपुर र हेटौंडामा विद्युतीय हस्ताक्षर सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम संचालन गरिएको ।

 

 


Major works completion From falgun 3- Ashad

 फाल्गुन ३, २०७४ देखि ०७५ आषाढ मसान्त सम्म सम्पन्न गरिएको प्रमुख कार्यहरू: ६ वटा विभिन्न सरकारी निकायहरूका सूचना…

2018-07-30

Major Works completion from Falgun 3,2074-Ashad

 फाल्गुन ३, २०७४ देखि ०७५ आषाढ मसान्त सम्म सम्पन्न गरिएको प्रमुख कार्यहरू: ६ वटा विभिन्न सरकारी निकायहरूका सूचना…

2018-07-29

Essay Competition

निजामती सेवा दिवस २०७४ को सन्दर्भमा निबन्ध प्रतियोगिताको आह्वान १. निबन्धको शिर्षक: "संघियताको कार्यान्वयनमा निजामती सेवाको भूमिका" २. सहभागी: निजामती…

2017-08-15

Read More

Message from Controller

Office of Controller of Certification is formed under the ministry of Science, Technology and Environment with a view to implement Electronic Transaction Act 2063 and implementing digital signature in Nepal,…

Mr. Deepak Kumar Shrestha
Read More

Suchana Adhikaari

Mr.Anil Kumar Dutta
Read More

Acts and Regulation : DOWNLOAD