Home
Directives

  Major works completion From falgun 3- Ashad

   फाल्गुन ३, २०७४ देखि ०७५ आषाढ मसान्त सम्म सम्पन्न गरिएको प्रमुख कार्यहरू: ६ वटा विभिन्न सरकारी निकायहरूका सूचना…

  2018-07-30

  Major Works completion from Falgun 3,2074-Ashad

   फाल्गुन ३, २०७४ देखि ०७५ आषाढ मसान्त सम्म सम्पन्न गरिएको प्रमुख कार्यहरू: ६ वटा विभिन्न सरकारी निकायहरूका सूचना…

  2018-07-29

  Essay Competition

  निजामती सेवा दिवस २०७४ को सन्दर्भमा निबन्ध प्रतियोगिताको आह्वान १. निबन्धको शिर्षक: "संघियताको कार्यान्वयनमा निजामती सेवाको भूमिका" २. सहभागी: निजामती…

  2017-08-15

  Read More

  Message from Controller

  Office of Controller of Certification is formed under the ministry of Science, Technology and Environment with a view to implement Electronic Transaction Act 2063 and implementing digital signature in Nepal,…

  Mr. Deepak Kumar Shrestha
  Read More

  Suchana Adhikaari

  Mr.Anil Kumar Dutta
  Read More

  Acts and Regulation : DOWNLOAD